GRF GRF GRF
КАТЕДРА НАСТАВНИЦИ И ИСТРАЖИВАЧИ
НАСТАВНИЦИ

редовни професор
(декан Факултета)

Кузмановић М. Владан

редовни професор

Плавшић Д. Јасна

редовни професор
(шеф Катедре)

Савић М. Љубодраг

редовни професор

Станић П. Милош

ванредни професор

Дашић П. Тина

ванредни професор

Ђорђевић М. Дејана

ванредни професор

Ђукић Р. Александар

ванредни професор
(управник Института)

Јаћимовић М. Ненад

ванредни професор

Лекић М. Бранислава

ванредни професор

Науновић З. Зорана

доцент
(секретар Катедре)

Љубичић Д. Роберт

доцент
(заменик управника Института)

Росић М. Никола