GRF GRF GRF
О НАМА
GRF


О Факултету

Грађевински факултет Универзитета у Београду је најстарија и водећа образовна и научна институција у области грађевинарства и геодезије у Србији.

Почеци наставе из области грађевинарства и геодезије на овим просторима везују се за 1846. годину, када је књаз српски Александар Карађорђевић указом основао Инџинирску школу у Београду. Годинама су области грађевинарства и геодезије биле заступљене кроз предмете чији се број из године у годину повећавао. Инжењерска школа је настала као израз потреба за стварањем одговарајућег инжењерског профила у области градитељства. Стицајем текућих околности, отварањем Војне академије, Школа се укида 1850. године. Ипак, при Лицеју се већ 1853. године поново афирмише потреба за градитељима. Поред Општег и Правног, отвара се Технички одсек, а нешто касније, при Техничком факултету Велике школе, 1879. године, формира се Грађевинско-инжењерски одсек. Тиме су дефинитивно отклоњене све дилеме и створени услови за самосталан развој, до остварења идеје о самосталности Факултета, што ће се и десити педесетак година касније. Доношењем Уредбе о издвајању Техничког факултета Универзитета у Београду у самосталну Техничку велику школу, дотадашњи одсеци Техничког факултета, а међу њима и Грађевински, претварају се у самосталне факултете. Геодетски одсек, који је био у саставу Грађевинског, а од 1946. године и самосталан, због недовољног кадра није преименован у засебан факултет, већ је остао у саставу Грађевинског. Од 1954. године па до данас, самостални факултети, па и Грађевински факултет, постају део Универзитета у Београду.

Настава на Грађевинском факултету се према акредитацији из 2021. године одвија по по моделу 3+2, на три студијска програма: Грађевинарство, Геодезија и Геоинформатика, сваки са заједничким основним студијама и мастер студијама подељеним на модуле. Основне академске студије Грађевинарство су заједничке за све студенте. Постепено усмеравање ка будућим модулима на мастер академским студијима (Конструкције, Хидротехника и водно еколошко инжењерство, Путеви, железнице и аеродроми, Организација, технологија и информатика у грађевинарству и Грађевинска геотехника) постиже се кроз изборне предмете који се уводе од прве године студија.

Поред наставе, основна активност Факултета је научноистраживачка делатност, у оквиру које се реализују докторске дисертације, учешће у домаћим и иностраним научним пројектима, и др.

Интернет страна Грађевинског факултета се налази на следећој адреси.

Свечана академија поводом обележавања 175 година Грађевинског факултета је одржана 3. децембра 2021. године у Комбанк дворани и том приликом је приказан филм Градитељи идентитета Грађевинског факултета. Кратак филм са Свечане академије можете погледати на следећој интернет страни.
У оквиру обележавања 175 година постојања Грађевинског факултета, 2021. године публикована је Монографија Грађевинског факултета за период 1996-2021.

GRF-hol