GRF GRF GRF
О КАТЕДРИ О НАМА

О НАМА

Наше искуство у реализацији наставе, истраживања и праксе траје од 1887. године, када је хидротехника почела да се изучава на Грађевинско-инжењерском одсеку Техничког факултета. Пратећи трендове у развоју науке, делатност Катедре се проширила и на област заштите животне средине препознајући важност интеракције између изграђених објеката и животне средине. Области грађевинарства и заштите животне средине су кључни за решавање главних изазова са којима се суочава друштво, укључујући климатске промене, економски опоравак, пораст броја становника и урбанизација, очување природних ресурса, развој обновљивих извора енергије, одрживи транспорт, квалитет животне средине и старење и издржљивост инфраструктуре. Наши дипломци поседују вештине и знања неопходне да одговоре на све ове изазове.
Катедра за хидротехнику и водно еколошко инжењерство организује наставу на свим нивоима студија - основне студије, мастер студије, специјалистичке студије и докторске студије.
У овом тренутку (јануар 2024.год.), наставно особље чине 25 наставника и сарадника: 7 редовних професора, 6 ванредних професора, 11 доцената и 1 асистент.
Презентацију Модула за хидротехнику и водно еколошко инжењерство, приређену за промоцију модула одржану децембра 2020, можете видети на следећем линку.
Као пример пресека научноистраживачких области којима се бави катедра можете погледати на следећем линку кратке презентације докторских теза које су рађене од 2007. године.