GRF GRF GRF
О КАТЕДРИ НАША ВИЗИЈА

НАША ВИЗИЈА

Хидротехника постаје све значајнија друштвена делатност због нарастајућих потреба друштва за чистом водом и сталног смањења расположивости воде адекватног квалитета. Основни проблеми са којима ће се човечанство суочити у 21. веку су недостатак воде, хране и енергије, као и загађење животне средине. Вода је у основи сва четири проблема јер од воде најнепосредније зависи производње хране и енергије, и вода је као биотоп најделикатнији део животне средине коју треба штитити. С друге стране, технолошки развој, убрзани раст становништва и урбанизације поставља све веће захтеве за водом, док се у исто време смањује количина расположивих водних ресурса, а расте комплексност и цена њене прераде. Због тога се сматра да је вода ресурс који ће обележити 21. век, на још драматичнији начин него што је нафта обележила 20. век.
Ми радимо на:
- унапређењу фундаменталних наука које су основа грађевинарства и његових дисциплина,
- развоју мултидисциплинарних научних истраживања количина и квалитета воде,
- развоју сарадње са мултидисциплинарним тимовима у решавању изазовних техничких проблема и примени резултата научних истраживања,
- неговању стратешких односа са међународним универзитетима и истраживачким организацијама, домаћим и страним компанијама, владиним организацијама, фондацијама и другим партнерима, ради унапређења истраживања, и
- едукацији генерација инжењера и истраживача, који су признати у земљи и иностранству.