GRF GRF GRF
О КАТЕДРИ IRTCUD

IRTCUD

Међународни центар за истраживање и обуку у урбаном одводњавању – International Research and Training Centre for Urban Drainage, IRTCUD, је основан на двадесет четвртој седници Генералне конференције Организације Уједињених нација за просвету, науку и културу – UNESCO, у Паризу 1987. године, са седиштем на Грађевинском факултету Универзитета у Београду. IRTCUD се бави унапређењем знања и увођењем иновација у праксе урбаног одводњавања и управљања водама у насељима, како у земљи тако и у региону и у свету, кроз истраживања и сарадњу са академским институцијама, владиним органима, невладиним организацијама, кроз образовање и јачање капацитета за управљање градским водама на свим нивоима и путем публикација, организацијом научних скупова, семинара, научних конференција и веб платформи. Центар IRTCUD од свог оснивања 1989. године до данас игра активну и значајну улогу у истраживањима и едукацији у областима управљања водама у урбаним срединама и доприноси циљевима УНЕСКА.