КАТЕДРА НЕНАСТАВНО ОСОБЉЕ

Запослени

Ненаставно Особље
Nevena Grbic

стручнотехнички сарадник

Невена Грбић

Ljiljana Jankovic

самостални стручнотехнички сарадник

Љиљана Јанковић

Ivor Kokotović

стручнотехнички сарадник

Ивор Кокотовић

Nada Cvijetic

самостални стручнотехнички сарадник

Нада Цвијетић