GRF GRF GRF
О КАТЕДРИ ИСТОРИЈАТ

ИСТОРИЈАТ

Развој Србије у 19. веку је обухватио и развој техничких дисциплина, укључујући и област хидротехнике. У настави Велике школе су се изучавале „Грађевине на води“, да би се касније на Техничком факултету изучавале и друге области, како би се инжењери приремили за учешће у разним јавним пословима и реализацију техничких пројеката. Од 1897. године Грађевинско – инжењерски факултет постаје издвојен одсек Техничког факултета, и у наставном плану се појављује предмет Хидротехника са пројектовањем. Област хидротехнике се постепено развија, па се уводе предмети који се баве хидротехничким грађевинама, грађевинама за спровођење воде, искоришћењем водне снаге, течењем у отвореним каналима и цевоводима, санитарним техникама, и др. У периоду после Другог светског рата долази до наглог напретка наставе из хидротехнике и 1948. године, када је Грађевински одсек Техничког факултета прерастао у Грађевински факултет, оснива се и Одсек за хидротехнику на Грађевинском факултету. Развојем хидротехнике на Грађевинском факултету створене су могућности за образовање будућих стручњака, према захтевима које тај развој намеће. Поред наставе која се реализује, створени су услови за научно-истраживачки рад, који је постао саставни део делатности наставника. Резултат тог рада представљају научни радови објављени у домаћим и међународним часописима, домаћим и страним конференцијама, и сарадња са привредом.
О значајним личностима, које су допринеле развоју хидротехнике у Србији можете прочитати на следећем линку.
Историјски запис о зачецима и развоју хидротехнике се може видети у Монографији Грађевинског факултета 1846-1996.

У оквиру обележавања 175 година Грађевинског факултета организовано је неколико манифестација и приређена је Монографија Грађевинског факултета за период 1996-2021 у којој је дат преглед развоја факултета у последњих 25 година.
У Галерији САНУ, од 30. марта до 3. маја 2022. године, одржана је изложба „Великани српског градитељства – од Инџинирске школе до данас“ која је посвећена биографијама и делима великана српског градитељства од Инџинирске школе (1846) до данас.
О доајенима хидротехнике доц.др Александар Ђукић одржао је предавање 13. априла 2022. године.
Генерације студената су у току студирања упознале колеге са којима су поред успешне професионалне сарадње оствариле и блиске пријатељске односе. Фотографије колега можете погледати на следећем линку.