GRF GRF GRF
SDHI&SDH 19.SDHI&SDH
Savetovanja Srpskog društva za hidraulička istraživanja i Srpskog društva za hidrologiju održavaju se od 1954. godine. Na njima se šira naučna i stručna javnost upoznaje sa aktuelnim problemima i dostignućima iz oblasti hidraulike i hidrologije. Savetovanje će biti organizovano uz podršku Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.

Teme savetovanja:
• Hidrotehnički objekti
• Numerički modeli u hidrotehnici
• Rečna hidraulika
• Zaštita od poplava
• Hidraulika podzemnih voda
• Merenja u hidrotehnici
• Hidroenergetika
• Uticaj hidrotehničkih objekata na životnu sredinu
• Komunalna hidrotehnika
• Deterministički hidrološki modeli
• Hidrologija za obnovljive izvore energije
• Hidrologija velikih voda
• Padavine kao ulaz za hidrološke analize
• Uticaj klimatskih promena na vodne resurse
• Ekohidraulika i ekohidrologija
• Upravljanjem čvrstim otpadom
• Integralno upravljanje vodama

Prijava apstrakata i slanje radova za savetovanje se sprovode preko servisa EasyChair (uputstvo za korišćenje servisa možete naći na sledećem linku).
Datum održavanja:
18. i 19. oktobar 2021.godine


KOTIZACIJA
Građevinski fakultet je doneo odluku da preuzme sve troškove organizacije i održavanja skupa, tako da su učesnici oslobođeni plaćanja kotizacije.


Kontakt:
sdhi.sdh@grf.bg.ac.rs


Suorganizatori: