GRF GRF GRF


Srpsko društvo za hidraulička istraživanja i Srpsko društvo za hidrologiju obaljaju svoje delatnosti u okviru Srpskog društva građevinskih inženjera Srbije.

Istorijat Srpskog društva za hidraulička ispitivanja datira od 1953. godine kada je u Opatiji osnovano Jugoslovensko društvo za hidraulička istraživanja na Prvom savetovanju hidrotehničara. Osnivanje društva je vođeno idejom da se okupe institucije i pojedinci koji se bave hidrauličkim istraživanjima ili ih koriste u praksi kako bi se unapredila istraživanja, stimulisala razmena mišljenja i poboljšala saradnja među članovima u zemlji i inostranstvu.

Istorijat Srpskog društva za hidrologiju datira od 1962. godine kada je osnovano Jugoslovensko društvo za hidrologiju. Saradnja stručnjaka iz zemlje i sveta koji se bave hidrologijum je negovana kroz različite aktivnosti i seminare koji su se redovno održavali od osnivanja.

Od samog početka rada društava negovana je veza između hidraulike i hidrologije jer su obe nauke po prirodi stvari po istorijskom razvitku nerazdvojno povezane. Hidraulika i hidrologija se dopunjuju, jedna bez druge nemaju uslova za razvoj i ostvaruju još čvršću vezu u praktičnoj primeni. Hidraulika, kao tehnička nauka koja se bavi ponašanjem vode u vodenim tokovima, hidrotehničkim građevinama i u podzemlju, ne može da se razdvoji od hidrologije, prirodne nauke koja izučava vodu u prirodi, njeno rasprostiranje u vremenu i prostoru, i njeno uzajamno dejstvo sa prirodnom sredinom.