О КАТЕДРИ ЛАБОРАТОРИЈЕ

ЛАБОРАТОРИЈЕ

Поред теоријске наставе, Модул за хидротехнику и водно еколошко инжењерство има у програму читав низ експерименталних истраживања, чиме се студенти упућују на проблеме из свакодневне инжењерске праксе. Ова истраживања се обављају на експерименталним инсталацијама у четири лабораторије које се користе у настави, истраживањима и у сарадњи са привредом:
- Лабораторија за санитарно инжењерство
- Хидрауличка лабораторија
- Лабораторија за хидрометрију и хидрологију
- Лабораторија за речну хидаулику