GRF GRF GRF
О КАТЕДРИ ЛАБОРАТОРИЈЕ

ЛАБОРАТОРИЈЕ

Поред теоријске наставе, Модул за хидротехнику и водно еколошко инжењерство има у програму читав низ експерименталних истраживања, чиме се студенти упућују на проблеме из свакодневне инжењерске праксе. Ова истраживања се обављају на експерименталним инсталацијама у четири лабораторије које се користе у настави, истраживањима и у сарадњи са привредом:
- Лабораторија за комуналну и санитарну хидротехнику (руководилац: в.проф.др Владана Рајаковић-Огњановић)
- Лабораторија за механику флуида и мерење запремине протекле течности (руководилац: доц.др Дамјан Иветић)
- Лабораторија за хидрометрију и хидрологију (руководилац: доц.др Драгутин Павловић)
- Лабораторија за хидраулику и уређење водних токова в.проф.др Дејана Ђорђевић)