GRF GRF GRF
КАТЕДРА НАСТАВНИЦИ
Zeljko Vasilic
др Жељко А. Василић

МАСТЕР ИНЖ. ГРАЂЕВИНАРСТВА

Звање доцент
Уже научне области Механика нестишљивих флуида и хидраулика
Хидроинформатика
Хидротехничке мелиорације и уређење сливова
Катедра Катедра за хидротехнику и водно еколошко инжењерство
Институт Институт за хидротехнику и водно еколошко инжењерство
Е-маил zvasilic@grf.bg.ac.rs
Телефон 011/3218-530
Кабинет ИХ
ГРФ профил линк
Лични веб -
Референце линк
Биографија линк
Предмети
Термини консултација
понедељак уторак среда четвртак петак
- 14-15 - - 14-15