GRF GRF GRF
КАТЕДРА НАСТАВНИЦИ
Budo Zindovic
др Будо Р. Зиндовић

диплoмирани грађевински инжењер

Звање доцент
Уже научне области Механика нестишљивих флуида и хидраулика
Катедра Катедра за хидротехнику и водно еколошко инжењерство
Институт Институт за хидротехнику и водно еколошко инжењерство
Е-маил bzindovic@grf.bg.ac.rs
Телефон 011/3218-530
Кабинет ИХ
ГРФ профил линк
Лични веб -
Референце линк
Биографија линк
Предмети