GRF GRF GRF
КАТЕДРА НАСТАВНИЦИ
Anja Randjelovic
др Ања Б. Ранђеловић

диплoмирани грађевински инжењер

Звање доцент
Уже научне области Еколошко инжењерство
Експлоатација и заштита подземних вода
Механика нестишљивих флуида и хидраулика
Транспортни процеси у хидротехници
Катедра Катедра за хидротехнику и водно еколошко инжењерство
Институт Институт за хидротехнику и водно еколошко инжењерство
e-mail arandjelovic@grf.bg.ac.rs
ORCID iD 0000-0002-0804-8928
Телефон 011/3370-206
Кабинет ИХ
ГРФ профил линк
Лични веб -
Референце линк
Биографија линк
Предмети
Термини консултација
понедељак уторак среда четвртак петак
13-14 - 14-15 14-15 -