GRF GRF GRF
Обавештења

пројекат RECONECT - радионице у Убу и Крупњу, децембар 2022.


Током децембра месеца, у Убу (2. дец.) и Крупњу (9. дец.), одржане су радионице о прихватљивости, изводљивости и одрживости природних решења за заштиту од поплава у оквиру пројекта Н2020 Reconect.
Пројекат RECONECT бави се демонстрацијом ефеката природом инспирисаних решења за смањење хидрометеоролошких ризика и могућностима за њихово ширење и примену у руралним и природним срединама. Основни циљ пројекта је да се примене природи блиска решења која одговарају локалним техничким, еколошким и друштвено-економским условима и свим друштвеним потребама. Стога је мултидисциплинарни приступ који подразумева ангажовање свих заинтересованих страна једини могућ приступ.
Сливови река Тамнаве и Ликодре изабрани као сливови на којима је могуће применити овакав концепт у смањењу ризика од поплава.
На радионицама у Убу и Крупњу размењене су информације и прикупљени су подаци о перцепцији ризика, очекиваних користи, изазова, препрека, као и прихватљивости понуђених природом инспирисаних решења за заштиту од поплава на сливвима река Тамнава и Ликодра.


Додатне информације о активностима на пројету RECONECT можете наћи на страници .