GRF GRF GRF
Наука АКТИВНИ НАУЧНИ ПРОЈЕКТИ
RECONECT - Regenerating Ecosystems with Nature-based Solutions
for Hydro-meteorological Risk Reduction
Статус: Активан
Програм: HORIZON 2020
Координатор пројекта: Проф.др Јасна Плавшић
Почетак пројекта: 2018.
Трајање пројекта: 6 годинa
Конзорцијум: • STICHTING IHE DELFT, The Netherlands
• TECHNISCHE UNIVERSITAT HAMBURG, Germany
• TAUW BV, The Netherlands
• INTERNATIONAL WATER ASSOCIATION, United Kingdom
• EUROSENSE BELFOTOP B.V.B.A., Belgium
• NATIONAL CHENG KUNG UNIVERSITY, Taiwan
• UNIVERSITAET INNSBRUCK, Austria
• DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET, Denmark
• FREIE UND HANSESTADT HAMBURG, Germany
• AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA, Spain
• HYDROMETEOROLOGICAL INNOVATIVE SOLUTIONS, Spain
• THE UNIVERSITY OF EXETER, United Kingdom
• MONASH UNIVERSITY SUNWAY CAMPUS MALAYSIA SDN BHD, MALAYSIA
• HYDROLOGIC RESEARCH BV, The Netherlands
• GISIG GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEMS INTERNATIONAL GROUP ASSOCIAZIONE, Italy
• EUROPEJSKIE REGIONALNE CENTRUM EKOHYDROLOGII POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Poland
• PANSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE, Poland
• AMPHI INTERNATIONAL APS, Denmark
• FACULTY OF CIVIL ENGINEERING, Serbia
• PRONING DHI D.O.O., Croatia
• HYDRO AND AGRO INFORMATICS INSTITUTE, Thailand
• BLACK SEA - DANUBE ASSOCIATION FOR RESEARCH AND DEVELOPMENT, Bulgaria
• INTER ACT INDUSTRIAL AUTOMATION B.V., The Netherlands
• UNIVERSITE NICE SOPHIA ANTIPOLIS, France
• RAMBOLL DANMARK A/S, Denmark
• ARHUS KOMMUNE, Denmark
• ENTE PARCO DI PORTOFINO, Italy
• CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE, Italy
• ODENSE KOMMUNE, Denmark
• REGIONAL ADMINISTRATION VARNA, Bulgaria
• IWA CONSALT DOO, Serbia
• HELMHOLTZ-ZENTRUM FUER UMWELTFORSCHUNG GMBH – UFZ, Germany
• STRANE INNOVATION SAS, France
• EIDGENOESSISCHE ANSTALT FUER WASSERVERSORGUNG
ABWASSERREINIGUNG UND GEWAESSERSCHUTZ, Switzerland
• STOCKHOLM ENVIRONMENT INSTITUTE, Sweden
Проспект пројекта:
Интернет страна пројекта: http://www.reconect.eu/

Опис пројекта

Cilj RECONECT projekta je brzo unapređenje evropskog referentnog okvira za prirodom-inspirisana rešenja (NBS) za smanjenje hidrometeorološkog rizika demonstriranjem, referenciranjem, nadogradnjom i eksploatacijom velikih NBS-ova u ruralnim i prirodnim područjima. U eri evropskog prirodnog kapitala pod pojačanim kumulativnim pritiskom intenzivne poljoprivrede, ribarstva i šumarstva i širenja urbanih sredina, RECONECT pokušava da stimuliše novu kulturu zajedničkog stvaranja odn. ko-stvaranja „plana korišćenja zemljišta“ koja povezuje smanjenje hidrometeorološkog rizika sa ciljevima lokalnog i regionalnog razvoja na održiv i finansijski isplativ način. Da bi to postigao, RECONECT se oslanja na mrežu pažljivo odabranih demonstratora i saradnika koji pokrivaju širok i raznovrstan spektar lokalnih uslova, geografskih karakteristika, institucionalnih struktura i društvene / kulturne postavke za uspešno unapređivanje NBSova širom Evrope i sveta. Konzorcijum RECONECT okuplja transdisciplinarno partnerstvo istraživača, privrednih partnera (MSP i velike konsultantske kuće) i vlasti / agencije na lokalnom i slivnom / regionalnom nivou u potpunosti posvećen postizanju željenih rezultata projekta.

Rezultati saradnje vezani su za:
1) pravljenje holističkog okvira za primenu prirodom-inspirisanih rešenja sa sistemom za podršku u odlučivanju baziran na oceni višestrukih koristi i funkcija ekosistema koji kombinuje kvantitativne i kvalitativne metode za aspekte kao što su društveni prioriteti, uticaj na životnu sredinu, upravlјačke konstelacije i hidrološko-hidraulički uslovi;
2) formiranje osnove za dokaz koncepta u vezi sa velikim pilot projektima NBSova ko-stvaranjem novih slučajeva i povezivanjem sa postojećim primenjenim referentnim slučajevima uz razmena iskustava sa evropskim i međunarodnim saradnicima;
3) identifikovanje i procenu prepreka vezanih za društveno i kulturološko prihvatanje NBSova, kao i prepreke u regulativi, uz predlog načina za njihovo prevazilaženje - razvoj konsolidovane baze dokaza o korekcionim procesima, standardima performansi, isplativosti, operativnim zahtevima, troškovima životnog ciklusa i višestrukim prednostima NBSova;
4) promovisanje i sprovođenje inovacije u vezi sa projektovanjem, eksploatacijom, održavanjem i ukidanjem NBSova (tj. standardizacija), kao i u vezi sa njihovim ko-stvaranjem kroz socijalne inovacije i aktivno učešće zainteresovanih aktera kroz zajedničko stvaranje;
5) stvaranje mogućnosti za replikaciju i povećanje NBS-ova u različitim kontekstima u okviru mreže slučajeva RECONECT uzimajući u obzir dinamiku tržišta, stvaranje znanja, institucionalno preduzetništvo i posredovanje korišćenjem mreže partnera.

Do sada su publikovani sledeći radovi koji su u direktnoj vezi sa projektom:

Ruangpan, L., Vojinovic, Z., Plavšić, J., Doong, D.J., Bahlmann, T., Alves, A., Tseng., L.H., Randelovic, A., Todorovic, A., Kocic, Z., Beljinac, V., Wu, M.H., Lo, W.C., Perez-Lapeña, B., Franca, M.J. (2020) Incorporating stakeholders’ preferences into a multi-criteria framework for planning large-scale Nature-Based Solutions. Ambio. DOI: 10.1007/s13280-020-01419-4

Laddaporn Ruangpan, Jasna Plavsic, Zoran Vojinovic, Tobias Bahlmann, Alida Alves, Anja Randelovic, Andrijana Todorovic, Mario J Franca, Involvement of stakeholders in the selection and implementation of Nature-Based Solutions for hydro-meteorological risk reduction, EGU General Assembly Conference Abstracts, EGU, 4. - 8. May, 2020

Pudar, R., Plavšić, J., Todorovic, A. (2020) Evaluation of Green and Grey Flood Mitigation Measures in Rural Watersheds. Applied Sciences. 10 (19), pp.6913. DOI: 10.3390/app10196913