GRF GRF GRF
Актуелности

Математичко моделирање водоводних система применом програмског пакета EPANET – oснове


од 1.6.2023. до 3.6.2023. године
У Институту за хидротехнику и водно еколошко инжењерство је од 1. до 3. јуна 2023.године одржан курс из моделирања водоводних система применом програмског пакета ЕPANET. Полазници су стекли теоријска и практична знања о математичком моделирању водоводних система и нумеричком решавању једначина математичког модела течења под притиском, која могу да примене на самостално формирање математичког модела и анализу резултата квазиустаљеног течења.
Курс је намењен запосленима у пројектантским компанијама и комуналним предузећима који желе да стекну нова и прошире постојећа знања о примени савременог, комплексног софтверског пакета за пројектовање и математичко моделирање водоводних система.

Детаљне информације се могу наћи на интернет страни курса.