GRF GRF GRF
Обавештења

Процедура одбране завршних радова

1. Студент пријављује завршни рад преко апликације ЕСАЛТЕР.

2. Након пријаве, студентска служба проверава да ли су све испитне пријаве у досијеу студента и шаље обавештење студенту да достави недостајуће пријаве (уколико их има).

3. На налогу секретара катедре (у оквиру ЕСАЛТЕР апликације) појављује се нови захтев који секретар ставља на дневни ред седнице Катедре.

4.Након слања дневног реда члановима Катедре, ментори су дужни да секретару доставе теме завршних радова својих кандидата. Уколико се тема задатка не достави за седницу Катедре, тема неће бити одобена на тој седници већ остаје на чекању за неку наредну седницу. На седници се усвајају тема задатка и комисија за одбрану.

5. Након седнице Катедре секретар уноси тему задатка, ментора и комисију у базу.

6. Када кандидат заврши свој рад, а пре штампања, долази до секретара да узме потписан текст задатка који ће укоричити заједно са остатком рада (Термини у којима се могу преузети потписани задаци су дати испод!).

7. Ментор је дужан да јави секретару да је кандидат завршио рад и да је спреман за одбрану како би секретар могао да одобри (преко ЕСАЛТЕР-а) одбрану завршног рада.

8. Они који раде дипломски прелазе на корак 9) Када ментор потврди да је студент спреман за одбрану, кандидат мора да уплоад-ује ПДФ верзију свог рада (мању од 15 МБ). Секретар проверава да ли је ПДФ верзија задовољавајућа (да није случајно постављен неки текст који нема везе са задатком) и одобрава одбрану - Овај корак важи само за мастер радове.

9. Након што секретар потврди у бази да је кандидат спреман за одбрану завршног рада, кандидат може завршити све аминистративне обавезе на факултету (раздуживање са библиотеком и остало о чему информације добија у студентској служби). Након тога се штампа рад (заједно са потписаним задатком) и тај примерак (који на крају остаје ментору) се носи у студентску службу на печатирање. Тада се може и заказати сала за одбрану (сале у згради факултета се заказују у студентској служби, а учионица у Институту за хидротехнику се заказује у договору са ментором).

10. Студентска служба штампа документацију потребну за одбрану рада (Записник комисије, Извештај, Оцене и папирну верзију Захтева за одобрење теме коју могу да потпишу Шеф или Секретар Катедре).

11. Након завршене одбране комисија Секретару доставља фотокопију Записника (оригинал студент носи у студентску службу), оригинал Извештаја и оригинал Оцена (секретар ставља у архиву). Папирна верзија Захтева за одобрење теме (потписана од стране Шефа или Секретара) се заједно са оригиналом Записника носи у Студентску службу.

Термини у којима се може преузети потписани текст задатка:

Уторак 12-13х

Четвртак 12-13х