GRF GRF GRF
Наука АКТИВНИ НАУЧНИ ПРОЈЕКТИ
euPolis - Integrated NBS-based Urban Planning Methodology for Enhancing
the Health and Well-being of Citizens: the euPolis Approach
Статус: Активан
Програм: HORIZON 2020
Координатор пројекта: Доц.др Ања Ранђеловић
Почетак пројекта: 2020.
Трајање пројекта: 4 године
Конзорцијум: • NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF ATHENS (NTUA), the Coordinator
• UNIWERSYTET WARSZAWSKI (UNIWARSAW)
• FACULTY OF CIVIL ENGINEERING (FCEBG)
• AMPHI INTERNATIONAL APS (AMPHI)
• EUROPEJSKIE REGIONALNE CENTRUM EKOHYDROLOGII POLSKIEJ AKADEMII NAUK (ERCE PAN)
• VERTICAL FARM INSTITUTE (vfi)
• GEOSYSTEMS HELLAS IT KAI EFARMOGESGEOPLIROFORIAKON SYSTIMATON ANONIMIETAIREIA (GEOSYSTEMS)
• IMPERIAL COLLEGE OF SCIENCE TECHNOLOGY AND MEDICINE (Imperial)
• BIOPOLUS INTEZET NONPROFIT ZRT. (BIOPOLUS)
• RISA SICHERHEITSANALYSEN GMBH (RISA)
• RESILIENCE GUARD GMBH (RG)
• CDP WORLDWIDE (EUROPE) GEMEINNUTZIGE GMBH (CDP WW Europe)
• ENPLUS (EnPlus)
• BIOASSIST SA (BioAssist)
• SENTIO LABS MONOPROSOPI IKE (Sentio Labs)
• BYSPEKRUM IVS (byspektrum)
• MIKSER UDRUZENJE (Mikser)
• PLEGMA LABS TECHNOLOGIKES LYSEIS ANONYMOS ETAIRIA (PLEGMA LABS)
• UNIVERSIDAD DE LOS ANDES (UNIANDES)
• GRAD BEOGRAD (GRAD BEOGRAD)
• LODZ -MIASTO NA PRAWACH POWIATU (CITY OF LODZ)
• DIMOS PEIRAIA (City of PIRAEUS)
• GLADSAXE KOMMUNE (GLM)
• COMUNE DI PALERMO (City of PALERMO)
• DIMOS LEMESOS (Demos Lemesou)
• GRAD TREBINJE (GT)
• FENGXI NEW CITY DEVELOPMENT AND CONSTRUCTION (GROUP) CO LTD
• XIXIAN NEW AREA SHAANXI PROVINCE (FENGXI NEW CITY)
Интернет страна пројекта: https://eupolis-project.eu/

Опис пројекта

Cilj euPOLIS projekta je da istražuje kombinovanje inženjerskih i socioloških, ali i ekonomskih i medicinskih pristupa, da iz postojećih i novih, inženjerskih i prirodom inspirisanih, hidrotehničkih i tehnoloških sistema izvuče skrivene potencijale, kako bi se za manju cenu koštanja postigli veći efekti na pobolјšanje kvaliteta života u gradovima. euPOLIS rešenja će biti uspostavlјena i praćena u četiri evropska grada tokom perioda realizacije projekta: Beograd (Srbija), Lođ (Polјska), Pirej (Grčka) i Gladsakse (Danska), gde će biti sagrađeni eksperimentalni poligoni sa modernim rešenjima praćenja klјučnih indikatora kvaliteta javnog zdravlјa, blagostanja i kvaliteta životne sredine. Pored četiri pokazna grada, u projektu će učestvovati i četiri grada-učenika: Bogota (Kolumbija), Palermo (Italija), Limasol (Kipar) i Trebinje (Bosna i Hercegovina). Istraživanje uključuje:
1) Razvoj metodologije za identifikaciju i merenje (kvantifikaciju) indikatora u urbanim sredinama, koji su neophodni za planiranje prirodom inspirisanih rešenja u gradovima (tehnički, sociološki, urbani, zdravstveni indikatori);
2) Razvoj tehnologija potrebnih za integrisano praćenje indikatora za evaluaciju prirodom inspirisanih rešenja – kombinovan metodološki pristup monitoring i modeliranje. Ovo podrazumeva i razvoj nedostajućih i integrisanje postojećih simulacionih modela kojima se u urbanim sredinama mogu ispitati različite vrste scenarija, ali i dopuniti monitoring protokol u onim parametrima/indikatorima koji se ne mogu direktno meriti;
3) Razvoj metodologije planiranja prirodom inspirisanih rešenja koja uklјučuje i interakciju sa velikim brojem aktera (lokalne samouprave, urbanista, projektanata, lokalnih malih i srednjih kompanija, lokalnih zajednica, nevladinih organizacija itd.) – multidisciplinarni pristup.

Rezultati saradnje vezani su za:
1) Okvir indikatora potrebnih za praćenje i evaluaciju prirodom inspirisanih rešenja sa različitih aspekata (javno zdravlјe, blagostanje, ambijentalno uklapanje sa tehničkim parametrima, urbanizam, itd.);
2) Stvaranje integrisanih simulacionih modela kombinovanih sa monitoring protokolom;
3) Metodologiju planiranja prirodom inspirisanih rešenja koja posebno vodi računa o unapređenju kvaliteta života u urbanim sredinama);
4) Poboljšanje urbane otpornosti (operativne, socijalne i ekonomske) putem intervencija osmišljenih korišćenjem seta odgovarajućih matrica urbanog planiranja, koje katalizuju učešće zainteresovanih strana, sa posebnom pažnjom na pol, starost i perspektive invalidnosti u procesu;
5) Stvaranje inkluzivnih i pristupačnih urbanih prostora sistematskim sprovođenjem strategija rodne ravnopravnosti i novih participativnih alata u svim fazama i procesima razvoja projekata kako bi se osiguralo da se uzmu u obzir potrebe različitih grupa.