GRF GRF GRF
Актуелности

Природом инспирисана решења урбане хидротехничке инфраструктуре у условима климатских промена


Радионица 23.8.2022.
На 25-ом редовном заседању Савета Међувладиног Хидролошког програма (IHP) усвојена је Стратегија са Имплементационим планом активности и Оквиром главних иницијатива наредне IX фазе (2022-2029). Једна од приоритетних области дефинисана Стратегијом IHP-IX је научно истраживање и иновације. Ова приоритетна област укључује, између осталог, активност на развоју и дељењу знања и иновативних решења за побољшање квалитета и смањење загађења вода. Основни циљ радионице је да научна заједница предложи методологије, нова решења и практичне поступке за имплементацију, којима ће помоћи доношење одлука заснованих на научном приступу проблематици, унапреди знања, услуге и смањи ризике. Оба Унеско Центра 2 категорије, WSDAC и IRTCUD пружају снажну подршку имплементацији Стратегије кроз овакве активности.
Како се ове године навршава 75 година постојања Института за водопривреду „Јарослав Черни“ који је оснивач Центра за воде за одрживи развој и прилагођавање климатским променама (WSDAC), радионица ће бити одржана и у част наведеног јубилеја. Кроз радионицу ће доносиоци одлука, научна заједница и млади стручњаци да се упознају са иновативним природом инспирисаним решењима (NBS) у области урбане хидротехнике и са практичним могућностима њихове примене.

Радионица ће се одржати 23.08.2022. године у трајању од 10:00 до 16:00 часова. Радионици можете присуствовати доласком у Институт за водопривреду „Јарослав Черни“– сала хидрауличке лабораторије, (ул. Јарослава Черног 80, 11226 Пиносава, Београд)или online путем Microsoft Teams платформе.

Радионица ће обрадити следеће теме: (1) управљање урбаним водама користећи зелене стратегије и технологије, (2) упознавање са природним, nature-based технологијама и општим правилима за дизајн, (3) практични пример пројектовања и имплементације зелених система и, (4) приступ образовању у области еко-инжењерства.

Програм радионице се налази на следећој страници.

Информације о предавачима можете наћи на следећој страници.

За пријаву учешћа на радионици, молимо вас да попуните пријавну форму дату на линку.

ПРИЈАВА ЗА РАДИОНИЦУ ЈЕ ПРОДУЖЕНА ДО 17.08.2022 до 16:00.

Позивамо Вас да се активно укључите у радионицу и својим знањем и искуством допринесете даљем развоју одрживог инжењерства у Србији.