GRF GRF GRF
Актуелности

Дан вода Уједињених нација
Уједињене нације су 1993.године установиле 22. март као Светски дан вода у циљу подизања свести људи о значају који вода има за живи свет на земљи, као и на проблеме са којима се све више суочавамо. Основно тежиште Светског дана вода је подршка остварењу 6. Циља одрживог развоја: вода и санитација за све до 2030. године.
Сваке године се бира тема везана за актуелна дешавања по питању вода. Ове године тема је


ПОДЗЕМНЕ ВОДЕ: откривање невидљивог


Подземна вода је предуслов опстанка живог света јер представља извор свеже воде, омогућава функционисање екосистема и даје подршку људским активностима. Услед људских активности и климатских промена подземне воде су све више угрожене јер се превише експоатишу и све више загађују. Неопходно је да се подигне свест људи о значају и угрожености подземних вода и да се заједничким трудом дође до одрживог управљања овим драгоценим ресурсом.
У оквиру јавне кампање коју су покренуле Уједињене нација на страници www.worldwaterday.org у циљу промовисања подземних вода реализују се различите активности у којима учествују све генерације, од најмлађих до најстаријих. Поред образовних активности, становништво је позвано да се кроз друштвене медије укључи у кампању кроз достављање актуелних информација о подземним водама из своје средине. Измећу осталог, становништво је позвано да припреми видео снимак, у трајању од 1 минута, о утицају подземне воде на живот људи, о доступности подземне воде, о квалитету подземне воде коју конзумирају, о размишљањима на који начин може да се заштити подземна вода, и др.
Национални комитет Србије за Међувладин хидролошки програм Унеска и Међународни центар за истраживање и обуку у области урбаног одводњавања IRTCUD обележавају Дан вода 23. марта 2022. године у Свечаној сали Грађевинског факултета.У 11h ће бити одржан састанак Националног комитета, а у 14h ће бити одржан Округли сто са темом „Хидроенергетика у Србији“.