GRF GRF GRF
Актуелности

Мобилност студената основних и мастер студија
Факултет наука о води Баја, Мађарска
Грађевински факултет у Београду и Факултет наука о води у Баји (Мађарска) имају вишегодишњу сарадњу, која је пре две године формализована кроз уговор о мобилности (размени) студената и наставника у оквиру истоимене Еразмус + акције која омогућава да студенти основних и мастер студија проведу један семестар на факултету у Баји где похађају наставу на енглеском језику. Факултет наука о води у Баји има опрему за теренска мерења која су саставни део курсева из хидрологије и регулације река, као и опремљене лабораторије са мини постројењима за пречишћавање воде за пиће и употребљене, отпадне воде.
На страници Универзитета у Београду налази се отворен позив за мобилност размену студената) у наредној школској години (2022/2023), где заинтересовани студенти могу да се пријаве. За сва додатна обавештења студенти могу да се обрате координатору програма на Грађевинском факултету у Београду – проф. Дејани Ђорђевић,коју, уколико немају питања, пре званичног пријављивања на Mobion платформу треба да обавесте да су одлучили да поднесу пријаву.
На страници Института за хидротехнику студенти могу да погледају презентацију из летње школе хидрометрије Теренска мерења у летњој школи хидротехнике у Мађарској. Списак предмета које ће заинтересовани студенти моћи да похађају на овом факултету у зимском семестру на програму Грађевинарство налази се овде, а на програму Инжењерство у заштити животне средине овде. Предмети су приказани по семестрима. На првој страни дати су предмети из 1. семестра, на другој, предмети из 3. семестра, на трећој, предмети из 5. семестра и на четвртој предмети из 7. семестра.

Рок за пријављивање је 17. април 2022. године.