Актуелности

ГОСТУЈУЋЕ ПРЕДАВАЊЕ: Ђорђе Митровић
Регенерација енергије из водоводних мрежа коришћењем пумпи у турбинском режиму (PAT): оптимална селекција, ефикасност, исплативост и процена потенцијала
у Ирској и УК

У четвртак, 17.06.2021. од 14:00 до 14:30 биће одржано стручно предавање колеге Ђорђа Митровића: Регенерација енергије из водоводних мрежа коришћењем пумпи у турбинском режиму (PAT): оптимална селекција, ефикасност, исплативост и процена потенцијала у Ирској и УК. Рад је резултат истраживања која је колега Митровић обавио током рада на својој докторској дисертацији.
Сажетак предавања:
Снабдевање чистом пијаћом водом је веома енергетски захтеван процес. Једна од солуција за смањење енергетске зависности водоводних мрежа која привлачи све више интересовања међу истраживачима и практичарима широм света задњих неколико година је регенерација енергије инсталацијом микро-турбина на локацијама у мрежи које поседују вишак притиска. Међутим, употреба конвенционалних хидро-турбина које се по правилу дизајнирају по мери (custom made), за већину локација у водоводним мрежама које су најчешће инсталисаних снага мањих од 100 kW не би била економски исплатива. У задњих неколико година у покушају да смање цену турбинске опреме све више истраживача и практичара испитује подобност коришћења стандардних хидрауличких пумпи у турбинском режиму (на енглеском Pumps-As-Turbines или само PATs).
У овом кратком предавању говориће се о предностима и манама ових машина у односу на конвенционалне турбине, њиховој оптималној селекцији за локације у водоводним мрежама које карактеришу велике осцилације протока и притиска, предвиђању глобалног потенцијала локација на основу података о измереном протоку и притиску на овим локацијама као и економској исплативости замене класичних редуцира притиска са PATs.
Предавање ће бити одржано преко ZOOM апликације којој се можете прикључити преко следећег линка (није потребна регистрација, приступ је слободан):
https://zoom.us/j/91920143307?pwd=dHJVMXhHWkVQeDl3dDdPK3l6QURmUT09
Meeting ID: 919 2014 3307, Passcode: 774847