GRF GRF GRF
Актуелности

Монографија 175 година Грађевинског факултета
Универзитета у Београду, 1846-2021

Монографија 175 година Грађевинског факултета у Београду (1846–2021) конципирана је са жељом да буде наставак претходне монографије објављене 1996. године, поводом 150-годишњице. Зато је овај летопис преглед последњих двадесет пет година рада и живота Факултета. Циљ је да буде објављена пре Свечане академије и да тематски покрије све области живота и рада Факултета. Након Свечане академије, Монографија ће бити јавно доступна на сајту Факултета.
У првом поглављу су: Уводна реч декана, Програм прославе јубилеја, Кратка историја Факултета до 1996. године, Истакнути професори (ректори, проректори, академици и емеритуси), Управа Факултета од оснивања до данас (списак декана, продекана и председника Савета), Наставни планови од 1996. године и акредитације 2021. године, као и приказ рада у последњих 25 година и визија развоја Факултета. Следе поглавља у којима су приказани рад и достигнућа катедара, студентских организација, института и заједничких служби Факултета у протеклих 25 година. У Монографији су дати и спискови доктора и магистара наука, полазника специјалистичких студија, списак дипломираних грађевинских и геодетских инжењера (по наставним плановима пре 2005. године), списак мастер инжењера грађевинарства и геодезије и спискови дипломираних инжењера грађевинарства и инжењера геодезије, за период од 1. 7. 1996. до 30. 6. 2021. године.


Целокупан текст Монографије можете видети на следећем линку.

Почасни одбор, списак учесника и садржај су доступни на следећем линку.

Текст о Катедри за хидртехнику и водно-еколошко инжењерство можете видети на следећем линку.

Текст о Институту за хидртехнику и водно-еколошко инжењерство можете видети на следећем линку.