GRF GRF GRF
Обавештења

пројекат euPolis - радионица, 21.5.2022.
У суботу 21.маја на Институту за хидротехнику и водно еколошко инжењерство је одржана 3. радионица са студентима архитектуре - победницима студентског конкурса. Студентски конкурс за израду урбанистичко-архитектонског решења за плаво зелени парк на Земунском кеју са објектом euPolis еко-еду центра расписан је оквиру међународног пројекта Integrated NBS-based Urban Planning Methodology for Enhancing the Health and Well-being of Citizens: the euPOLIS Approach.

euPolis пројекат је HORISON 2020 пројекат у оквиру кога се третира локација Земунски Кеј у Београду као демонстрациона локација. Тема конкурса је детаљније просторно решење дела парка Земунски кеј, од хотела Југославија до првог солитера на Карађорђевом тргу, оријентационе површине ~4,5 ha. У оквиру радионице, студенти су разрађивали награђено идејно решење са стручњацима euPOLIS пројекта (архитектама - урбанистима, инжењерима хидротехнике, машинцима, шумарима, пејзажним архитектама...) и представницима Града Београда.

Додатне информације о активностима на пројету euPolis можете наћи на страници .