GRF GRF GRF
Обавештења

euPOLIS U BEOGRADU: UTIČITE NA PROCES OSMIŠLJAVANJA PLAVO-ZELENOG PARKA NA ZEMUNSKOM KEJU U SARADNJI SA EKSPERTIMA! PRIDRUŽITE SE!
Projekat euPOLIS poziva komšije i posetioce Zemunskog keja da svojim komentarima doprinesu unapređenju rešenja tematskog parka kod Hotela Jugoslavija i edukacionog centra koje su osmislili mladi arhitekti, pobednici euPOLIS konkursa.

Predlog arhitektonskog rešenja uvažio je i zaključke prethodnih razgovora sa zainteresovanim građanima o njihovim vizijama korišćenja tog dela grada.

Beogradski stručnjaci projekta euPOLIS pozivaju građane koji žive, rade i borave na Zemunskom keju u delu kod Hotela Jugoslavija, da im se pridruže 30. maja od 18-20 sati na zelenoj površini kod Spomenika Zemunska železnička stanica („kod stubića“) u pregledu ponuđenog rešenja i razgovoru sa mladim arhitektima i euPOLIS stručnjacima i svojim uvidima i znanjima, pomogli da se ovo rešenje uobliči tako da najbolje odgovara potrebama svih koji vreme provode na ovoj lokaciji.
Uz Gladsaks, Lođ i Pirej, Beograd je jedan od 4 evropska pilot-grada u kojima će projekat euPOLIS testirati inovativni način projektovanja malih gradskih "plavo-zelenih" parkova, uz aktivno učešće građana i primenu prirodom inspirisanih rešenja, u cilju unapređenja kvaliteta života u gradu i pozitivnog uticaja na zdravlje građana.

Projekat euPOLIS sprovodi 28 partnerskih organizacija iz 13 zemalja sveta, uključujući i domaće ekspertske organizacije koje pružaju podršku aktivnostima na beogradskim pilot lokacijama: Građevinski fakultet Univerziteta u Beogradu, enPlus i organizacija Mikser, u saradnji sa institutom za javno zdravlje Milan Jovanović Batut i Ženskim arhitektonskim društvom.

euPOLIS tim okuplja predstavnike akademske zajednice, IT sektora i inovativnih tehnologija za praćenje klimatskih faktora i ukupnog telesnog i mentalnog zdravlja građana na nekom prostoru, kao i stručnjake za urbano planiranje i projektovanje, primenu prirodom inspirisanih rešenja, socijalna pitanja, inkluziju i rodne perspektive.

Iskustvo stečeno projektom euPOLIS poslužiće u razvoju novih metodologija planiranja gradova koji podrazumevaju učešće građana u svim procesima odlučivanja, te promenu ustaljenog principa odlučivanja “odozgo nadole” i dati doprinos razvoju institucije participacije građana u urbanom planiranju u našem društvu. Ovakav pristup urbanom planiranju obezbeđuje da način života i potrebe građana budu odslikane na javne prostore koji treba da budu dostupni i korisni svima, a naročito osetljivim društvenim grupama kao što su stariji, žene, deca, osobe sa invaliditetom, mladi...

Više informacija o projektu euPOLIS: www.eupolis-project.eu

Kontakt: Alekandra Malušev, Mikser / 069 342 45 22

Додатне информације о активностима на пројету euPolis можете наћи на страници .