GRF GRF GRF
Обавештења

ОДБРАНА ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ РОБЕРТА ЉУБИЧИЋА,маст.инж.грађ, 17.1.2022. у 14h

Одбрана докторске дисертације Роберта Љубичића, маст.инж.грађ.

„СТРУЈАЊЕ У УМИРУЈУЋИМ БАЗЕНИМА СТЕПЕНАСТИХ БРЗОТОКА“

ће бити одржано у понедељак 17.јануараа 2022. године у 14:00 h у Свечаној сали Грађевинског факултета у Београду, на адреси Булевар краља Александра бр.73, и на ZOOM платформи преко следећег линка.

Ментор: проф.др Љубодраг Савић

Комисија за обрану:

проф.др Душан Продановић, дипл.грађ.инж.
Универзитет у Београду, Грађевински факултет

проф.др Радомир Капор, дипл.грађ.инж. (у пензији)
Универзитет у Београду, Грађевински факултет

в.проф.др Ђорђе Чантрак, дипл.маш.инж.
Универзитет у Београду, Машински факултет

доц.др Будо Зиндовић, дипл.грађ.инж.
Универзитет у Београду, Грађевински факултет

доц.др Дамјан Иветић, маст.инж.грађ.
Универзитет у Београду, Грађевински факултет