GRF GRF GRF

ПРИСТУПНО ПРЕДАВАЊЕ ДР МИЛОША МИЛАШИНОВИЋА, 10.5.2021. у 14h

Кандидат др Милош Милашиновић, маст.инж.грађ., пријављен за избор у звање доцента за уже научне области МЕХАНИКА НЕСТИШЉИВИХ ФЛУИДА И ХИДРАУЛИКА и ЕКОЛОШКО ИНЖЕЊЕРСТВО по конкурсу објављеном 07.04.2021. у публикацији „Послови“ Националне службе за запошљавање, одржаће приступно предавање на тему:

„МЕРНИ ОБЈЕКТИ ЗА МЕРЕЊЕ ПРОТОКА У ОТВОРЕНИМ ТОКОВИМА“

Предавање ће бити одржано у понедељак 10.05.2021. године у 14:00 h у учионици Лабораторије за хидротехнику, Институт за хидротехнику и водно еколошко инжењерство Грађевинског факултета у Београду, на адреси Булевар краља Александра бр.73 и на ZOOM платформи.