GRF GRF GRF
Обавештења

ПРЕДАВАЊЕ ДР ДРАГОСЛАВА СТЕФАНОВИЋА, 13.1.2022. у 14h

Др Драгослав Стефановић, дипл.грађ.грађ.инж, ће одржати предавање на тему:

„РЕЧНА ЕРОЗИЈА ОКО МОСТОВСКИХ КОНСТРУКЦИЈА“

Предавање ће бити одржано у четвртак 13.јануара 2022. године у 14:00 h у Свечаној сали Грађевинског факултета у Београду, на адреси Булевар краља Александра бр.73, и на ZOOM платформи.
Др. Драги Стефановић је Национални Технички Директор у водећој инжењерској и консултантској компанији HDR Engineering у САД. Има 30 год. академског и пројектантског искуства у области грађевинске хидротехнике и водопривредних система широм САД (приватни и државни сектор), посебно са U.S. Army Corps of Engineers, реномираном америчком агенцијом за управљање водним ресурсима. Његова техничка експертиза обједињује хидролошке, хидрауличке и транспортне процесе у површинским токовима (рекама и језерима) са флувијалном геоморфологијом, проносом наноса и стабилношћу речних система. Др. Стефановић је добитник међународне награде (Straub Award) за докторски рад из области хидраулике и Дипломата Америчке Академије за водне ресурсе и управљање водама.