GRF GRF GRF
Наука ПРЕТХОДНИ НАУЧНИ ПРОЈЕКТИ
InterFloodCourse – International Postgraduate Course on Flood Management
Статус: Завршен
Програм: Danube Strategic Project Fund
Координатор: Prof. Enikő Anna Tamás
Почетак пројекта: 2018.
Трајање пројекта: 1 годинa
Конзорцијум: • National University of Public Service, Faculty of Water Science, Institute for Hydraulic Engineering and Water Management, Baja, Mađarska (vodeći partner)
• Универзитет у Београду – Грађевински факултет, Институт за хидротехнику и водно еколошко инжењерство
Интернет страна пројекта: https://vtk.uni-nke.hu/oktatas/interfloodcourse

Опис пројекта

Грађевински факултет укључио се у пројекат „International Postgraduate Course on Flood Management“ под скраћеним именом „InterFloodCourse“ који води National University of Public Service, Faculty of Water Science, из Баје у Мађарској. Пројекат финансира Дунавски фонд за стратешке пројекте (Danube Strategic Project Fund, DSPF), а делимично га финансирају Европска Унија и Град Беч.
Циљ пројекта, који траје једну годину, јесте развијање усклађеног међународног последипломског курса о поплавама и управљању ризиком од поплава којим би се интегрисала знања и искуства партнера у пројекту. Резултат је свеобухватни курикулум који би грађевинским инжењерима понудио могућност за стручно усавршавање. Пројекат ће омогућити образовање засновано на ЕУ директиви о управљању ризиком о поплавама и на циљевима Стратегије Дунавске Регије (EU SDR), посебно њене приоритетне области „PA5 – Environmental Risks“, као и на савременим резултатима истраживања.

Предвиђене су следеће пројектне активности:
1. Међународна конференција о образовању из области поплава у Баји (одржана јуна 2018.)
2. Развој курикулума за курс
3. Израда детаљног материјала за курс (укључујући књигу са поглављима за поједине курсеве)
4. Промоција курса (wеб страна и други материјали)