GRF GRF GRF
Наука АКТИВНИ НАУЧНИ ПРОЈЕКТИ

HARMONIOUS — Harmonization of UAS techniques for agricultural and natural ecosystems monitoring

Статус: Активан
Програм: COST Action CA16219
Представници Грађевинског факултета: Проф. Јасна Плавшић
Проф. Душан Продановић
Роберт Љубичић
Почетак пројекта: 2017.
Трајање пројекта: 4 године
Носилац пројекта University of Basilicata
Интернет страна пројекта: www.costharmonious.eu

Опис пројекта

Пројекат „HARMONIOUS - Harmonization of UAS techniques for agricultural and natural ecosystem monitoring“ - из позива COST посвећен је анализи савремених метода у вези са применом лаких беспилотних летелица у областима мерења/мониторинга у екологији и хидрологији. Крајњи циљ пројекта је стандардизација (хармонизација) постојећих и развој нових стратегија и процедура у вези са применом беспилотних летелица у наведеним областима. Пројекат је организационо подељен на пет истраживачких тема:
- (WG1) прикупљање и припрема података,
- (WG2) примена беспилотних летелица у мониторингу статуса вегетације,
- (WG3) примена у вези са мониторингом влажности земљишта,
- (WG4) примена беспилотних летелица у хидрологији и речној морфологији, и
- (WG5) хармонизација метода.
Истраживачи са Грађевинског факултета Универзитета у Београду узимају учешће у раду целина WG4 и WG5.

Процењено поље брзина употребом remote sensing техника


Лака беспилотна летелица (дрон) у току хидрометријске кампање