Актуелности

ПОКЛОН ФИРМЕ СВЕТ ИНСТРУМЕНАТА

Током 2020. године организована су мерења протока на агрегатима ХЕ „Ђердап 2“ од стране конзорцијума фирми (Институт за водопривреду „Јарослав Черни“, Грађевинскиг факултет Универзитета у Београду, „Свет инструмената“ и „Водена“). Стручњаци са ГРФ су конципирали мерни систем и помогли у дизајну електромагнетне сонде. У знак захвалности, фирма „Свет инструмената“ (http://www.si.co.rs/) која је произвођач иновативне 3D сонде за мерење брзина, је поклонила 29.12.2020. један комплет сонде LOGxXYZ са логером, исправљачем и припадајућим кабловима, укупне вредности преко 7000 евра. Тим са ГРФ-а који је учествовао у послу: проф.др Душан Продановић, доц.др Дамјан Иветић и техничар Ивор Кокотовић.
На слици: Миле Цвитковац, власник фирме СИ (лево), Драгутин Павловић и Ненад Јаћимовић, ГРФ (средина и десно)

Електромагнетна сонда