Nazad na:

 

- Institut za

Hidrotehniku i Vodno-Ekološko Inženjerstvo

 

- Građevinski fakultet u Beogradu

 

 

Prethodni kursevi predmeta"Merenja u hidrotehnici"

 

Generacija 2018/2019 Kurs je u toku. Kurs pohadja 35 studenata podeljeni u dve grupe.
Generacija 2017/2018 Kurs je pohadjalo 34 studenata. Zbog velikog broja studenata vežbe se odvijaju u dva termina.
Generacija 2016/2017 Kurs je pohadjalo 16 studenata podeljenih u 4 grupe. Kurs je organizovan u vidu 3 semestralna rada koji je radila svaka grupa.
Generacija 2015/2016 Kurs je pohađalo 27 studenata. Organizovano je 8 grupnih vežbi.
Generacija 2014/2015 Kurs je pohađalo 18 studenata. Organizovano je 8 grupnih vežbi.
Generacija 2013/2014 Kurs je pohađalo 13 studenata, prvi put u letnjem semestru master studija
Generacija 2011/2012 Kurs je pohađalo 34 studenata u osmom semestru osnovnih studija.

Generacija 2010/2011

Kurs je pohađalo 27 studenata. Vežbe su organizovane u 2 grupe.

Generacija 2009/2010

Kurs je pohadjalo mnoštvo studenata. Uvedena su dva termina za vežbe.

Generacija 2008/2009

Kurs je pohadjalo 5 studenata. Uvedene su laboratorijske vežbe po predviđenom rasporedu.

Generacija 2007/2008

Kurs pohadjalo 10 studenata koji rade tri godišnja zadatka:

·         Bazen za umirenje nivoa vode

·         Hidraulički udar

·         Raspored brzina u kanalu

 

Generacija 2005/2006

Kurs je pohadjalo 6 studenata. Radjena su dva godišnja zadatka:

·         vodostan i tečenje u dolaznom tunelu

·         merno suženje u otvorenom toku

 

Generacija 2003/2004

Kurs je pohadjalo 9 studenata (plus tri gosta), u dve grupe. Uradjeno je ukupno 11 vežbi. Za sve vežbe su napravljene prezentacije asistenata a za neke vežbe su studenti pravili prezentacije sa svojim rezultatima.

 

Generacija 2001/2002

....nema podataka

 

Generacija 1995/1996

....nema podataka

 

Generacija 1992/1993

Prva generacija od 14 studenata, podeljenih u dve grupe. Radjeno je 10 laboratorijskih vežbi, kao i jedna terenska vežba (na eksperimentalnom slivu Miljakovac).