Nazad na:

 

- Institut za

Hidrotehniku i Vodno-Ekološko Inženjerstvo

 

- Građevinski fakultet u Beogradu

 

DIPLOMSKI RADOVI

(na sledećem linku možete videti prezentacije nekih diplomskih radova)


Predlog tema za master radove u školskoj godini 2018/2019 :

  Naziv teme Dodatni komentari
1. Model staze za kajak i surfing na divljim vodama  
2. Merenje protoka u otvorenim tokovima primenom ADCP uređaja i u kombinaciji sa drugim metodama  
3. Snimanje površinskih rasporeda brzina u otvorenim tokovima primenom Large Scale PIV metode i UAV (Unmanned Aerial Vehicle), odnosno dronova  
4. Online i offline validacija merenih podataka sa HE Đerdap  
5. Monitoring kvaliteta vode autosemplerima i multiprametarskim sondama  
6. Terenska merenja na Beogradskom kanalizacionom sistemu i analiza sistema  
7. Merenje protoka u otvorenim kanalima primenom ravnih Elektromagnetnih sondi  
8. Izučavanje rasporeda brzina u kanalu pomoću 3D ADV sonde  
9. Izrada nastavne instalacije za RealTime kontrolu  
10. Asimilacija podataka dobijenih simulacionim modelima i realnih merenih podataka  
11. I još mnogo štošta...