Arhiva predmeta "Merenja u hidrotehnici"

generacija 2007/2008

 

Kurs pohadja 10 studenata (spisak) koji su podeljeni u tri grupe i koji rade po jedan godišnji zadatak:

1 Bazen za umirenje nivoa vode tekst zadatka finalni rezultati (pdf) finalni rezultati
2 Hidraulički udar tekst zadatka finalni rezultati (pdf) finalni rezultati
3 Raspored brzina u kanalu tekst zadatka finalni rezultati (pdf) finalni rezultati

Predavanja su utorkom, od 10 do 12 sati, u Laboratoriji IH. Raspored predavanja >>>

<---

Nemanja drži

 vežbe dok

studenti

"smrznuto"

posmatraju

tablu!

(predji mišem preko slike)