Nazad na:

 

- Institut za

Hidrotehniku i Vodno-Ekološko Inženjerstvo

 

- Građevinski fakultet u Beogradu

 

"Merenja u hidrotehnici"

generacija 2008/2009

 

Kurs pohadja 5 studenata Građevinskog fakulteta i jednog gosta koji radi u JKP Beogradski vodovod i kanalizacija na poslovima održavanja mernih mesta ina izlivima Beogradske kanalizacije (Davor Bićanić) (spisak) u 8. semestru dodiplomskih studija hidrotehničkog odseka. Vežbe se sastoje od:

1.      Laboratorijskog dela, kada studenti samostalno uz malu pomoć asistenta izvode laboratorijske vežbe na unapred pripremljenim laboratorijskim instalacijama,

2.      Odbrane rezultata dobijenih izvođenjem laboratorijskih vežbi, i

3.      Izlaganje prezentacija studenata na unapred zadanu temu

Program vežbanja je podeljen na dva dela: merenje hidrotehničkih veličina analognim putem i kada se digitalizuje analogni signal.

Nastava je podeljena na predavanja i vežbe koje se odvijaju u laboratoriji po sledećem rasporedu:

  • Predavanja - ponedeljkom od 13 do 15 sati, u Laboratoriji IH. Raspored predavanja >>>
  • Vežbe - ponedeljkom, od 15 do 17 sati, u Laboratoriji IH. Raspored vežbanja i link ka postavkama vežbi >>>

Kao pomoć pri izradi vežbi studenti mogu da koriste web stranu sa objašnjenjima funkcija u MsExcelu >>>