Nazad na:

 

- Institut za

Hidrotehniku i Vodno-Ekološko Inženjerstvo

 

- Građevinski fakultet u Beogradu

 

"Merenja u hidrotehnici" - generacija 2011/2012

 

(klikni na sliku za punu verziju - 1.2 MB)

Kurs pohadja 34 studenata (spisak sa posećenošću predavanjima) u 8. semestru dodiplomskih studija hidrotehničkog odseka. Vežbe se rade u tri termina (pogledati grupe) i sastoje se od:

1.    Laboratorijskog dela, kada studenti samostalno uz malu pomoć asistenta izvode laboratorijske vežbe na unapred pripremljenim laboratorijskim instalacijama,

2.    Odbrane rezultata dobijenih izvođenjem laboratorijskih vežbi, i

3.    Izlaganje prezentacija studenata na unapred zadanu temu

Program vežbanja je podeljen na dva dela: merenje hidrotehničkih veličina analognim putem i kada se digitalizuje analogni signal.

Nastava je podeljena na predavanja i vežbe koje se odvijaju u laboratoriji po sledećem rasporedu:

  • Predavanja - četvrtkom od 12 do 14 h, u Laboratoriji IH. Raspored predavanja >>>
  • Vežbe - ponedeljkom, od 13 do 15 h i od 15 do 17 h, u Laboratoriji IH. Raspored vežbanja i link ka postavkama vežbi >>>
  • Vežbe  (specijalna grupa ponedeljkom od 11 do 13 h) - link ka materijalima i rezultatima >>>
  • Obilazak Instituta Jaroslav Černi gde se na fizičkom modelu HE Buk Bijela radi merenje Q/H krive preliva i temeljnog ispusta kao i kalibracija elektromagnetne sonde za brzinu na kanalu sa kolicima na "ručni" pogon. Linkovi: Opis HE Buk Bijela, Zadatak za Q/H krivu, Slike sa merenja na modelu, Slike sa kalibracije sonde za brzinu, Slike sa užine

Kao pomoć pri izradi vežbi studenti mogu da koriste web stranu sa objašnjenjima funkcija u MsExcelu >>>

Na kraju semstra, ovde možete videti posećenost predavanjima i ocene koje su studenti dobili na kolokvijumu, na odbrani vežbi i prezentaciji,kao i finalnu ocenu na predmetu >>> .

Usmeni ispit polažu svi studenti. Pitanja za ispit možete preuzeti sa ovog linka >>>.