Nazad na:

 

- Institut za

Hidrotehniku i Vodno-Ekološko Inženjerstvo

 

- Građevinski fakultet u Beogradu

 

"Merenja u hidrotehnici"

generacija 2013/2014

 

Kurs pohadja relativno puno studenata (spisak) u zimskom semestru master studija hidrotehničkog odseka.

Program vežbanja: izrada tri semstralna rada >>>

Nastava je podeljena na predavanja i vežbe koje se odvijaju u laboratoriji po sledećem rasporedu:

  • Predavanja - sredom od 10 do 12 sati, u Laboratoriji IH. Raspored predavanja >>>
  • Vežbe - sredom, od 12 do 14 sati , u Laboratoriji IH. Raspored vežbanja i link ka postavkama vežbi >>>

Kao pomoć pri izradi vežbi studenti mogu da koriste web stranu sa objašnjenjima funkcija u MsExcelu >>>

Na kraju semstra, ovde možete videti posećenost predavanjima i ocene koje su studenti dobili na kolokvijumu, na odbrani vežbi i prezentaciji,kao i finalnu ocenu na predmetu >>> .

Usmeni ispit polažu svi studenti. Pitanja za ispit možete preuzeti sa ovog linka >>>.