Nazad na:

 

- Institut za

Hidrotehniku i Vodno-Ekološko Inženjerstvo

 

- Građevinski fakultet u Beogradu

 

"Merenja u hidrotehnici"

generacija 2017/2018

 

Kurs pohadja 34 studenata u prvom semestru master studija hidrotehničkog odseka (spisak). Vežbe se  sastoje se od:

1.    Laboratorijskog dela, kada studenti samostalno uz malu pomoć asistenta izvode laboratorijske vežbe na unapred pripremljenim laboratorijskim instalacijama,

2.    Odbrane rezultata dobijenih izvođenjem laboratorijskih vežbi,

3.    Izlaganje prezentacija studenata na unapred zadanu temu

 

Nastava je podeljena na predavanja i vežbe koje se odvijaju u laboratoriji po sledećem rasporedu:

  • Predavanja - sredom od 08 do 10 sati, u Laboratoriji IH. Raspored predavanja >>>
  • Vežbe - petkom, od 14 do 16 sati (prvi termin) i ponedeljak od 14 do 16 (drugi termin) , u Laboratoriji IH. Raspored vežbanja i link ka postavkama vežbi >>>

Kao pomoć pri izradi vežbi studenti mogu da koriste web stranu sa objašnjenjima funkcija u MsExcelu >>>

Na kraju semstra, ovde možete videti posećenost predavanjima i ocene koje su studenti dobili na kolokvijumu, na odbrani vežbi i prezentaciji,kao i finalnu ocenu na predmetu >>> .

Usmeni ispit polažu svi studenti. Pitanja za ispit možete preuzeti sa ovog linka >>>.