Generacija 2017/2018

 

Raspored vežbanja po nedeljama

1

20/10

 

Predstavljanje programa vežbanja i websajta predmeta

 

Analiza grešaka kod merenja

 

Vežba je organizovana u tri varijante:

 

Varijanta 1 >>>

Varijanta 2 >>>

Varijanta 3 >>>

 

Studenti uz pomoć asistenta treba da dobiju za rezultate merenja i da obrade rezultate na zahtevani način. U prilogu je i primer kako je moguće da se organizuju rezultati >>> .

 

(Studenti treba da organizuju rezultate na svoj način. Obavezno se pridržavajte pravila imenovanja fajlova.)

 

Jedan student će biti određen da prikupi sve dobijene rezultate i prezentuje ih na dan izlaganja.

 

Link ka strani Vežbe 1 >>>

2

27/10 i 30/10

 

Kalibracija mernih instrumenata – sondi za pritisak

 

Link ka prezentaciji Vežbe 2 >>>

Linkovi ka materijalu za Vežbu 2:

 - Verzija 2.1 >>>

 - Verzija 2.2 >>>

 - Verzija 2.3 >>>

Link ka objašnjenjima postupka izrade zadatka:

 - Verzija 2.1 >>>

 - Verzija 2.2 >>>

 - Verzija 2.3 >>>

3 i 4

3/11 i 6/11

10/11 i 13/11

 

Određivanje Q-H krive pumpe

Link ka strani Vežbe 3 >>>

Uputstvo za izradu vežbe 3 >>>

Fajl sa merenim pritiscima >>>

Link za download Epanet-a i uputstva >>>

5

17/11 i 20/11

 

Merenje protoka u cevima ultrazvučnim meračem i analiza osetljivosti

Link ka strani Vežbe 4 >>>

Dodatak - uputstvo za obradu podataka >>>

 

24/11 i 27/11


Odbrana vežbi

 

1/11

 

Izlaganje pripremljenih prezentacija iz prvog dela

Obaveštenje >>>

Prezentacije: Grupa Petak >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>

                    Grupa Ponedeljak >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>

 

6

8/12 i 11/12

Analiza matematičkih modela vodovodnih sistema na osnovu merenih podataka

Link ka strani Vežbe 5 >>>

7

18/12 i 22/12

 Kalibracija EM merača za merenje protoka u kanalima >>>

8

25/12 i 29/12

 

Projektovanje i kalibracija mernog suženja

Link ka strani Vežbe 7 >>>

 

10/01 i 12/01

 Odbrana vežbi

Prezentacije - Grupa Petak: >>>, >>>, >>>, >>>

                    Grupa Ponedeljak: >>>, >>>, >>>, >>>

                    Prezentacija iz prakse: >>>, prezentacija Ivan Marisavljević

 

15/01 i 19/01

 

Izlaganje pripremljenih prezentacija iz drugog dela