Switch to English

 

17. naučno savetovanje         
Srpskog društva za hidraulička istraživanja (SDHI) i
Srpskog društva za hidrologiju (SDH)

5-6. oktobar 2015.
Vršac

 

Naslovna      Teme      Odbori      Prijava učesnika      Smeštaj

 

 

Prijavljivanje učesnika

Molimo vas da popunite prijavni formular najkasnije do 25. septembra 2015. i tako omogućite efikasnu organizaciju savetovanja. Po prijavljivanju dobićete potvrdu o prijavi elektronskom poštom.

Kotizacija za učešće

Kotizacija za učešće na savetovanju iznosi 12.000,00 dinara i uključuje sledeće:

·         pristup naučnim sesijama,

·         knjiga apstrakata,

·         saopštenja sa savetovanja u elektronskom obliku (sa ISBN brojem i CIP katalogizacijom),

·         pristup radovima na sajtu tokom savetovanja,

·         kafe pauze.

Kotizacija se može platiti preko računa ili plaćanjem na licu mesta pri registraciji. Pri popunjavanju prijavnog formulara, obavezno je naznačiti koji od ova dva vida plaćanja želite.

Neophodni podaci za uplatu preko računa su:

Primalac: Građevinski fakultet Univerziteta u Beogradu
Broj računa: 840-1437666-41
PIB: 100251144
Poziv na broj: 43846
Predmet uplate: Kotizacija za 17. naučno savetovanje SDHI i SDH za (navesti imena svih učesnika za koje uplaćujete)

Ukoliko uplatu izvršite neposredno pre savetovanja, molimo vas da na savetovanje ponesete potvrdu o uplati.

Preuzmite uputstvo za pisanje radova

Preuzmite Prvo obaveštenje

Značajni datumi

Prijem apstrakta radova do 15.04.2015.

Informacija o prihvatanju apstrakta radova do 30.04.2012.

Prijem radova do 05.09.2015.

Savetovanje od 5. do 6. oktobra 2015.