Switch to English

 

17. naučno savetovanje         
Srpskog društva za hidraulička istraživanja (SDHI) i
Srpskog društva za hidrologiju (SDH)

5-6. oktobar 2015.
Vršac

 

Naslovna      Teme      Odbori      Prijava učesnika      Smeštaj

 

 

Naučni odbor savetovanja

Prof. dr Marko Ivetić (Predsednik)

Prof. dr Dragan Aranđelović

Doc. Dr Borislava Blagojević

Prof. dr Jovan Despotović

Prof. dr Milan Dimkić

Prof. dr Aleksandar Gajić

Doc. dr Lajoš Hovanj

Prof. dr Miodrag Jovanović

Prof. dr Radomir Kapor

Prof. dr Srđan Kolaković

Prof. dr Čedo Maksimović

Mr Jelisaveta Muškatirović

Prof. dr Zorana Naunović

Prof. dr Miloš Nedeljković

Prof. dr Sava Petković

Prof. dr Slobodan Petković

Prof. dr Jasna Plavšić

Prof. dr Dušan Prodanović

Prof. dr Stevan Prohaska

Prof. dr Dragan Savić

Prof. dr Miodrag Spasojević

Organizacioni odbor savetovanja

Prof. dr Marko Ivetić

Prof. dr Jasna Plavšić

Prof. dr Radomir Kapor

Budo Zindović, dipl. inž.

Andrijana Todorović, dipl. inž.

 

Preuzmite uputstvo za pisanje radova

Preuzmite Prvo obaveštenje

Značajni datumi

Prijem apstrakta radova do 15.04.2015.

Informacija o prihvatanju apstrakta radova do 30.04.2012.

Prijem radova do 05.09.2015.

Savetovanje od 5. do 6. oktobra 2015.