Switch to English

 

17. naučno savetovanje         
Srpskog društva za hidraulička istraživanja (SDHI) i
Srpskog društva za hidrologiju (SDH)

5-6. oktobar 2015.
Vršac

 

Naslovna      Teme      Odbori      Prijava učesnika      Smeštaj

 

 

Teme savetovanja

·          Hidrotehnički objekti

·          Numerički modeli u hidrotehnici

·          Rečna hidraulika

·          Odbrana od poplava

·          Hidraulika podzemnih voda

·          Merenje u hidrotehnici

·          Hidroenergetika

·          Uticaj hidrotehničkih objekata na životnu sredinu

·          Komunalna hidrotehnika

·          Deterministički hidrološki modeli

·          Hidrologija za obnovljive izvore energije

·          Hidrologija velikih voda

·          Padavine kao ulaz za hidrološke analize

·          Poplave u Srbiji 2014. godine

·          Uticaj klimatskih promena na vodne resurse

·          Ekohidrologija

·          Upravljanjem čvrstim otpadom

·          Integralno upravljanje vodama

 

Autori mogu slati radove prema ovim temama, ali i predložiti i druge teme koje imaju veze sa hidra­ulikom i hidrologijom.  Naučni odbor će na osnovu prispelih radova po potrebi korigovati teme.

 

Preuzmite uputstvo za pisanje radova

Preuzmite Prvo obaveštenje

Značajni datumi

Prijem apstrakta radova do 15.04.2015.

Informacija o prihvatanju apstrakta radova do 30.04.2012.

Prijem radova do 05.09.2015.

Savetovanje od 5. do 6. oktobra 2015.