Switch to English

 

17. naučno savetovanje         
Srpskog društva za hidraulička istraživanja (SDHI) i
Srpskog društva za hidrologiju (SDH)

5-6. oktobar 2015.
Vršac

 

Naslovna      Teme      Odbori      Prijava učesnika      Smeštaj

 

 

Formular za registraciju učesnika konferencije

 

Napomena: za uspešnu registraciju, polja označena (*) moraju biti popunjena. Molimo vas da polje za e-poštu popunite latinicom.

 

Podaci o učesniku:

Prezime (*):

Ime (*):

Institucija/organizacija:

Službena adresa:

E-pošta (*):

Telefon:

 

Podaci o učešću:

Učešće na savetovanju:

sa izlaganjem rada

bez izlaganja rada

pratnja

Datumi:

dolazak:

povratak:

Plaćanje kotizacije:

preko racuna

na licu mesta

Ako NE želite da vaš rad bude javno dostupan na sajtu savetovanja, potvrdite to ovde:

NE ŽELIM da moj rad bude dostupan na internet strani savetovanja!