Switch to English

 

17. naučno savetovanje         
Srpskog društva za hidraulička istraživanja (SDHI) i
Srpskog društva za hidrologiju (SDH)

5-6. oktobar 2015.
Vršac

 

Naslovna      Teme      Odbori      Prijava učešća      Smeštaj

 

 

Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: P1120077

Hidraulički model lavirint preliva u Institutu za vodoprivredu „Jaroslav Černi“.                     Foto: R. Kapor

Cilj savetovanja

Savetovanja Srpskog društva za hidraulička istra­živanja i Srpskog društva za hidrologiju održavaju se od 1954. godine. Na njima se šira naučna i stručna javnost upoznaje sa aktuelnim problemi­ma i dostignućima iz oblasti hidraulike i hidrolo­gije.

Savetovanje će biti organizovano uz podršku Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.

Vreme i mesto održavanja

Savetovanje će se održati od 5. do 6. oktobra 2015. godine, u Vršcu, u hotelu „Srbija“ (www.hotelsrbija.rs). Uslovi i cene smeštaja u istom hotelu dati su ovde.

Jezik savetovanja

Službeni jezici savetovanja su srpski, jezici bivših jugoslovenskih republika i engleski. Radovi se mogu pisati ćiriličnim i latiničnim pismom.

Radovi učesnika savetovanja

Apstrakte i radove slati kao MS Word dokument na adresu:

       sdhi17@hikom.grf.bg.ac.rs

 

Apstrakt rada treba da bude najviše na jednoj strani A4 formata, sa imenima i zvanjima autora, kontakt adresom, brojem telefona i e-mail-om. Datoteku nazvati na sledeči način: Prezime_Deo-Naslova.doc. Detaljna uputstva o pripremi i pre­zentaciji radova biće dati u narednim saopštenjima.

Svi radovi će biti recenzirani, a prihvaćeni radovi biće objavljeni u zborniku radova na CD-u.

 

PROGRAM SAVETOVANJA

DETALJAN PROGRAM
PO SESIJAMA

Značajni datumi

Prijem apstrakta radova do 15.04.2015.

Informacija o prihvatanju apstrakta radova do 30.04.2012.

Prijem radova do 05.09.2015.

Savetovanje od 5. do 6. oktobra 2015.

 

 

Preuzmite uputstvo za pisanje radova

Preuzmite uputstvo za poster prezentaciju

Preuzmite Prvo obaveštenje

 

Adresa za prijavu učesnika, obaveštenja i slanje radova

Prof. dr Radomir Kapor

Građevinski fakultet

11000 Beograd

Bulevar kralja Aleksandra 73

tel. +381 11 337 0206

sdhi17@hikom.grf.bg.ac.rs