16. naučno savetovanje Srpskog društva za hidraulička istraživanja (SDHI)i Srpskog društva za hidrologiju (SDH)

Početna strana Teme savetovanja Uputstvo za autore Izlaganje radova Mesto održavanja i rezervacija smeštaja Važni datumi Program savetovanja Registracija učesnika Organizacija Prethodna savetovanja Kontakt

Teme 16. naučnog savetovanja SDHI i SDH su:

 • Hidrotehnički objekti
 • Numerički modeli u hidrotehnici
 • Rečna hidraulika
 • Hidraulika podzemnih voda
 • Merenje u hidrotehnici
 • Hidroenergetika
 • Uticaj hidrotehničkih objekata na životnu sredinu
 • Komunalna hidrotehnika
 • Deterministički hidrološki modeli
 • Hidrologija za obnovljive izvore energije
 • Hidrologija velikih voda
 • Padavine kao ulaz za hidrološke analize
 • Ekohidrologija

Autori mogu slati radove prema ovim temama, ali i predložiti i druge teme koje imaju veze sa hidraulikom i hidrologijom.

Naučni odbor će doneti konačnu odluku o temama savetovanja na osnovu prispelih radova i predloženih tema.


 
  Prikaz stranica je optimizovan za sledeće aplikacije: Opera, Mozilla Firefox i Google Chrome