16. naučno savetovanje Srpskog društva za hidraulička istraživanja (SDHI)i Srpskog društva za hidrologiju (SDH)

Početna strana Teme savetovanja Uputstvo za autore Izlaganje radova Mesto održavanja i rezervacija smeštaja Važni datumi Program savetovanja Registracija učesnika Organizacija Prethodna savetovanja Kontakt

Prijavljivanje učesnika

Molimo vas da najkasnije do 10. oktobra 2012. popunite prijavni formular (kliknite na link) i tako omogućite efikasnu organizaciju savetovanja. Po prijavljivanju dobićete potvrdu o prijavi elektronskom poštom.

Kotizacija za učešće

Kotizacija za učešće na savetovanju iznosi 10.000,00 dinara i uključuje sledeće:

  • pristup naučnim sesijama,
  • štampana knjiga apstrakata,
  • saopštenja sa savetovanja u elektronskom obliku (sa ISBN brojem i CIP katalogizacijom),
  • pristup radovima na sajtu tokom savetovanja,
  • kafe pauze.

Kotizacija se može platiti preko računa ili plaćanjem na licu mesta pri registraciji. Pri popunjavanju prijavnog formulara, obavezno je naznačiti koji od ova dva vida plaćanja želite.

Za uplatu preko računa, neophodni podaci su:
Primalac: Građevinski fakultet Univerziteta u Beogradu
Broj računa: 840-1437666-41
PIB: 100251144
Poziv na broj: 43846
Predmet uplate: Kotizacija za 16. naučno savetovanje SDHI i SDH za (navesti imena svih učesnika za koje uplaćujete)
Ukoliko uplatu izvršite neposredno pre savetovanja, molimo vas da na savetovanje ponesete potvrdu o uplati.

 

 
  Prikaz stranica je optimizovan za sledeće aplikacije: Opera, Mozilla Firefox i Google Chrome