Dodatni materijal za spremanje ispita

Test

Računski deo

Linkovi

 

 

 

Test

Test se polaže u trajanju od 1 sata u terminu ispita. Potrebno je sakupiti 4 tačna odgovora.

 

Kao pomoć u spremanju teoretskog dela ispita možete koristiti interaktivno rešive testove ...

>>>   - April 2003

>>>   - Avgust 2002

>>>   - Avgust 2003

>>>   - Januar 2004

>>>   - Jul 2002

>>>   - Jun 2002

>>>   - Jun 2003

>>>   - Oktobar 2003

>>>   - Septembar 2003

 

Pored interaktivno rešivih testova stare ispitne rokove možete pronaći na sledećim linkovima:

>>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>

 

Takođe poželjno je proći i kroz nešto skorije testove koji se mogu ovde naći (2010-2012):

>>>

Računski deo

Računaki deo ispita se polaže preko tri zadatka iz tri oblasti. Stari ispitni rokovi se mogu nanći ako sledite sledeće linkove:

>>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>

 

Kao pomoć spremanju ovog dela ispita ponuđena su objašnjenja sa hiperlinkovima ...>>>

Linkovi

http://hikom.grf.bg.ac.rs