Teorijske osnove potrebne za izradu vežbi

 

Opšti podaci

Hidrostatika

Tečenje u cevima

Otpori tela

Tečenje u otvorenim tokovima

 

 

 

 

 

Si SISTEM JEDINICA

 

POVRŠINE I ZAPREMINE

 

Hidrostatika

Tečenje u cevima

Otpori tela

Tečenje u otvorenim tokovima