Generacija 2013-2014

Organizacija kursa

Linkovi za važne informacije

Primeri vežbi

Fotografije sa laboratorijskih vežbi

Rezultati ispita

 

 

 

 

Organizacija kursa

Kurs iz Mehanike fluida je osmišljen tako da studenti kroz aktivno učešće na predavanjima i vežbama savladaju gradivo kursa. Kurs ima 2 časa predavanja i 2 časa vežbanja nedeljno.

Na ovoj stranici studenti koji slušaju kurs u školskoj 2013-2014 godini mogu pratiti važne informacije i obaveštenja vezana za ovaj predmet koja će se redovno ažurirati. Takođe sva objašnjenja vežbi i svi papiri koji se dele na časovima vežbanja mogu se ovde naći.

Studenti se pozivaju da redovno koriste ovu stranicu za vreme slušanja kursa, kako bi sebi otklonili ili razjasnili neke nedoumice.

Linkovi za važne informacije

Nastavnici >>>

Objasnjenje organizacije kursa >>>

Spiskovi studenata sa dodeljenim asistentima >>>

Termini za konsultacije >>>

Raspored za tekuću generaciju >>>

Evidencija posećenosti predavanjima >>>

Poslednji termini za predaju elaborata i dobijanje potpisa 30.12.2013, sve grupe u naznačenim terminima dolaze u učionicu instituta za hidrotehniku :

Termin

Grupe

9:00

1

10:00

2,3,5,7,8,11

11:00

4,6,9,10,12

NAPOMENA: Studenti pri preuzimanju elaborata moraju da prilože urađene poslednje lab vežbe!

Primeri vežbi

PDF verzije primera urađenih vežbi >>>

PDF verzije objašnjenja vežbi >>>

Fotografije sa laboratorijskih vežbi

Lab vežbe 1

·       Studenti >>>, >>>, >>>

·       Lab1, Lab2 >>>, >>>

Lab vežbe 2 >>>

Lab vežbe 3 >>>

Rezultati ispita

Rezultati ispita u Januarskom roku >>>

Rezultati ispita u Februarskom roku >>>

Rezultati ispita u prvom Junskom roku >>>

Rezultati ispita u drugom Junskom roku >>>

Rezultati ispita u prvom Septembarskom roku >>>

Rezultati ispita u drugom Septembarskom roku >>>