Српско друштво за хидрауличка истраживања

Serbian Association for Hydraulic Research


Фотографије ѕа 15. саветовања:

Уводна сесија

1. сесија

1. пауза

2. и 3. сесија

4. сесија

5. сесија